Kontrole szczelności instalacji gazowej

urządzenie do sprawdzania szczelnościPrzeprowadzamy kontrole szczelności instalacji gazowej. Sprawdzamy szczelność aparatów gazowych różnego typu, w tym kuchenek gazowych i piecyków kąpielowych. Badamy sprawność sprzętów zasilanych gazem i stan techniczny przyłączy i przewodów. Kontrolujemy podłączenia armatury i gazomierzy.

W przypadku wykrycia nieszczelności lub innych nieprawidłowości w działaniu instalacji, zalecamy odpowiednie naprawy.

Sporządzamy protokół z wykonanej kontroli.

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia do pracy z instalacjami gazowymi, zgodne z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego.

Zapraszamy do współpracy Klientów prywatnych oraz przedsiębiorców i zarządców budynków użyteczności publicznej.

 

Co ile lat należy przeprowadzić kontrole szczelności instalacji gazowych?

Szczelność instalacji gazowej ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców nieruchomości. Wycieki gazu mogą doprowadzić nie tylko do zaczadzenia osób przebywających w domu lub mieszkaniu, ale nawet do wybuchu całego budynku. Jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim?

Zgodnie z art. 62 ustawy o prawie budowlanym, konieczne jest przeprowadzenie kontroli szczelności instalacji gazowej minimum raz do roku. Obowiązek ten obejmuje wszystkie obiekty budowlane o powierzchni do 2000 m2. Obiekty wielkopowierzchniowe (powyżej 2000 m2) powinny przechodzić kontrolę co sześć miesięcy.

Kontrolę szczelności należy bezwzględnie wykonać także wtedy, gdy wyczuwamy lub podejrzewamy wycieki z naszej instalacji.

Kontrola szczelności to kwestia, której nie można ignorować. Skontaktuj się z nami już dziś i skorzystaj z naszych usług!